Ririmi Ra Manana

Khale ka masiku tiko xa ha etlele
Ntimeni aha hanya hi ku hlota
Vutshila byo tirha a hansi ka misava byi ngase enta.
La vo basa vaha chaviwa
Swi dyondzeki a swi tiveka tiko hinkwaro
Ku ngari swi oxa nyama
Kambe va mabhula-ndlela exikarhi ka ntimeni.
Avanga kombi ntokoto hi ku vulavula ririmi ra xidyahlampfi.
Vutlharhi bya vona byiti komba hi ku hlayiseka ka ririmi ra manana ematsalweni.
Mavito ya vona ya gandliwile evuhlayisekeni bya ririmi reru.
Ina, va n’wana iti holobye, tin’anga, va dyondzisi na lavo fana na mina na wena.

Tani hi ntolovelo wa ntumbuluko.
Tani hi swimilana swi kulaka na mirhi yi faka.
Tinhi ta nkarhi aswi tiveki leswaku ti ta kombetela kwini.
Kambe lava hundzeke ava pfumelanga leswaku ririmi ra manana ri lova na ndzhundzhuluku wa minkarhi.
Va rimile ya vona ndzima, leswaku mina na wena hitati phina hi mihandzu ya mavoko ya vona.
Xana wena loko tinhi ta haku hupahupa,
ya wena ndzima yi ta va siyela yini lava vangata ku tlhandlama?

Loko ndza ha yimele tinhi.
Ndzi tsundzuke va n’wana va lava simekeke ti phuphu eka mina.
Ndzi ntsundzuka mudyondzisi Tlakula .
Mudyondzisi Mabale “xi nghena atlasini ya mina xiku tsheretshere milenge”
Ndzi nga rivali Mudyondzisi Nkuna “ya mukhalabya ya lengalenga, yini? – nhonga”.
Impela ndzhundzhuluko wu ta na swa wona.
N’wokelano wa marito wu teke xiyimo xintshwa.
Masiku lawa marito ya n’wokelana na tinhlayo (7i = seveni).
Minga vutisi mina, ndzi swi vonisa sweswi.

Xana eka wena, loko nkarhi wa ha pfumela leswaku uva mhisi.
Xana useletela vutomi bya ririmi kumbe lava Yehova ava vitaneke kusungula?
Yana emahlweni ususumeta, twisisa akuna ku wisa.
Ririmi ra ku, byongo bya ku ni tinyimba ta ku.
Vunharhu lebyi, hi byona vutomi bya ririmi ra ku.

Hi ta khensa loko ti nwile ti homu leti ti nga mpfuleni.

Advertisements

6 comments on “Ririmi Ra Manana

 1. Tiyani says:

  This is great bro, really great

 2. Owen Order-G Mukhari says:

  swa tsakisa ku vona ririmu ra Xitsonga ri hangalasiwa eka ti-inthanete, leswi swi komba ku kula kan ririmi leri ra Xitsonga, a hi ri kuriseni hi ya emhlweni.

 3. Mhaka ya ririmi i mhaka ya hombe swinene. Vanhu vo tala lava va vulavulaka ririmi ra manana vari vula vula hindlela yo hoxeka no tlhela va twarisa marito hi ndlela yo hoxeka. Swivangelo hulu iku tsan’wa ka vona ririmi nikuri tekela ehansi onge rona ahiri rimi ro fana natin’wana tindzimi.

  Vana , vadyonzi na machudeni ava voni koka wo dyondza no yisa emahlweni ku vulavula ririmi rerhu hikuva va ngari na vutivi, loko ingi avaswitiva leswaku ririmi leri munhu anga hanyakumbe kuti hanyisa hiku ri dyondza.

 4. fanie says:

  intiyiso vatsonga veru va ti tsanwa ku vulavuriwa ririmi ra tinxaka timbe laha swi siyaka lava hi thlandlamaka vapfumala vutivi bya ririmi ra xitsonga,sweswi loko ndzo vutisa nwana loyi anga khume nkaye wa malembe hi swivuriso eka yena kova nhlambha(a tihlo ga ndlopfu wa wu pfutla)

 5. Rito Trust says:

  like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s